GRUMBULLIMI I NDARË I MBETJEVE TË RICIKLUESHME

 

Grumbullimi i veçantë i çdo fraksioni të mbeturinave do të thotë një ndryshim në sjelljen e qytetarëve. Përvojat në vendet e tjera kanë treguar se është një proces afatgjatë. Prandaj, me një projekt pilot, ne do të testojmë organizimin dhe ekzekutimin e koleksionit të veçantë në mënyrë që të zbulojmë sistemin më të përshtatshëm për rajonin tonë.

 

Ju mund të ndihmoni që piloti të bëhet i suksesshëm duke ndarë mbetjet organike nga mbeturinat e tjera siç duhet siç tregohet në figurë – mos hezitoni të na kontaktoni, në rast pyetjesh.

 

Mbetjet organike të përshtatshme për kompostim:

Figura 1 Mbetjet organike të përshtatshme dhe jo të përshtatshme për grumbullim dhe kompostim të veçantë.

 

Bioplastik: Gjithnjë e më shumë material plastik i bazuar në bio është zhvilluar. Teorikisht, shumica e tyre mund të kompostohen pasi ato janë të përbëra nga material organik, përveç bazës së naftës. Sidoqoftë, në praktikë, materiali duhet të jetë i qëndrueshëm për tu dekompozuar në një kohë të arsyeshme. Ende nuk është e këshillueshme që të hidhni ato materiale me mbeturinat tuaja organike – gjithashtu jo për kompostimin në shtëpi. Tani për tani, materiali plastik i bazuar në bio do të hidhet si mbetje e përgjithshme.