Njesia e Rikuperimit te Materialeve

Ne operojmë një të ashtuquajtur Facility Material Recovery (MRF) në Sherishtë për të përgatitur materialet e e riciklueshme për perpunim. Në këtë objekt, trajtohen dy rryma mbeturinash:

   • Mbeturina të përziera nga të gjitha zonat e tjera në Komunat Vlorë dhe Selenicё
   • Burimi i mbeturinave të ndara dhe të mbledhura veçmas nga zona pilot në Qytetin e Vlorës

 

Trajtimi i mbeturinave të përziera është një zgjidhje e përkohshme derisa grumbullimi i veçantë i materialeve të riciklueshme do të zbatohet në të gjithë Zonën e Mbeturinave. Cilësia dhe sasia e materialeve të riciklueshme të ndara nga rrjedhat e përziera të mbetjeve është e ulët për shkak të kontaminimit të riciklueshëm me fraksione të tjera të mbeturinave.

 

Nëse grumbullohen veçmas, materialet e riciklueshme kanë një vlerë më të lartë dhe mund të shndërrohen në lëndë të parë sekondare cilësore. Duke përdorur këto lëndë të para sekondare, më shumë mallra të ngjashëm me ato të ricikluara mund të prodhohen dhe burimet natyrore mund të mbrohen. Prandaj, rregulloret shqiptare dhe ato të BE-së kërkojnë mbledhjen e veçantë të materialeve të riciklueshme.

 

Në MRF, teknologji të ndryshme do të përdoren për të renditur materialet e riciklueshme në fraksione të ndryshme.

   • pas marrjes së mbeturinave, materialet e mëdha dhe papastërtitë që mund të pengojnë procesin e mëtejshëm zgjidhen.
   • një hapës për hapjen e qeseve hap çantat dhe liroj mbeturinat për hapin tjetër
   • një ekran trommel ndan mbeturinat në dy fraksione
   • nga fraksionet e madhësisë së vogël dhe të madhësisë, metalet zgjidhen nga një ndarës i magnetit
   • nga fraksioni i madhësisë, materialet e vlefshme renditen manualisht në një brez klasifikimi

 

Pas këtij procesi të klasifikimit, materialet e riciklueshme përgatiten për transport të mëtejshëm në industrinë e riciklimit, ndërsa mbetjet dorëzohen në deponinë aty pranë.