Ndarja e Mbetjeve te Gjelberta

 

Sa më shumë të ndahen mbetjet e riciklueshme, aq më mirë ato mund të riciklohen në produkte të vlefshme. Ndërsa jemi mësuar të vendosim gjithçka në një enë mbeturinash deri më tani, duhet të ndryshojmë zakonet tona për të ndarë mbeturinat në shtëpitë dhe bizneset tona. Mënyrat e ndryshme të ndarjes së burimit dhe mbledhja e veçantë testohen së pari në një zonë pilot në Qytetin e Vlorës në bashkëpunim me Komunën e Vlorës. Bazuar në përvojën në projektin pilot, mbledhja e veçantë do të zhvillohet më tej dhe do të shtrihet hap pas hapi në zona të tjera – së pari në qytet dhe më pas në të gjithë Zonën e Mbeturinave.

 

Siç paraqitet në hartën vijuese, rreth 100 kontejnerë depo janë shpërndarë në zonën pilot për mbledhjen e llojeve të ndryshme të riciklueshme.

Në fazën e parë, zbatohet skema e mëposhtme e mbledhjes:

  • Kontejnerët e depove me një hapje të madhe të rrumbullakët: mbetjet e paketimit plastik dhe metal
  • Kontejnerët e depove me një hapje të çarë: letër dhe karton
  • Kontejnerët e depove me një hapje të vogël të rrumbullakët: shishe qelqi dhe plastike
 

Ju mund të gjeni listën e materialeve të pranuar në kontejner këtu: Link.

 

Në të gjitha vendet gjithashtu grumbullohen mbeturina të përgjithshme, kështu që ju duhet të shkoni në një vend për të hedhur mbeturinat tuaja.

Banorët e Zonës sonë të Mbeturinave, veçanërisht ata që jetojnë në zonën pilot, luajnë një rol të rëndësishëm në suksesin e mbledhjes së veçantë. Vetëm me banorë mjaft të motivuar për të marrë pjesë në skemën e veçantë të grumbullimit, objektivat e riciklimit mund të arrihen. Prandaj, ne ju kërkojmë të merrni pjesë dhe t’i kushtoni vëmendje pikave të mëposhtme:

  • Vendosni vetëm materialet përkatëse në secilin lloj ene
  • Mos vendosni asnjë mbetje jo të riciklueshme në kontejnerët e riciklueshëm
  • Mos vendosni mbeturina jashtë kontejnerëve dhe mbajini vendet e pastra të pastër
 

Ne krenohemi për krijimin e një mjedisi të pastër dhe të shëndetshëm për komunitetet tona dhe na duhet ndihma juaj për ta çuar këtë program në një fillim të mbarë! Në rast se

  • Ju nuk jeni të sigurt nëse një artikull është i riciklueshëm dhe në cilin enë bën pjesë
  • Kontejnerët janë plot dhe nuk janë zbrazur në kohë
  • Vendndodhjet e kontejnerëve janë të ndyra
  • Kontejnerët janë dëmtuar ose shkatërruar

 

Ju lutemi kontaktoni Bashkine e Vlorës ose ne: Kontaktoni