Reduktimi i Mbetjeve

 

Në hierarkinë e mbetjeve, shmangia ose parandalimi i mbeturinave është mjeti më i favorshëm për menaxhimin e mbeturinave.

Në jetën tuaj të përditshme, hapa të vegjël në rutinën tuaj për të zvogëluar mbeturinat, tashmë mund të bëjnë një ndryshim të madh, disa shembuj janë:

  • Shmangni apo edhe eliminoni plastikën me një përdorim të vetëm duke zëvendësuar ato me produkte me përdorim të gjatë, si:
   • Kashtë qelqi ose metali në vend të kashtave plastike,
   • Kutia e drekës në vend të letër alumini ose film ushqimor,
   • Çanta prej pambuku në vend të qeses plastike me një përdorim,
  • Blerja e produkteve pa mbështjellje, p.sh. në treg ose zgjodhi fruta dhe perime të pakapura në supermarket
  • Bëni të zgjasë: Në vend që të hidhni sendet e dëmtuara, përpiquni t’i riparoni për të zvogëluar mbeturinat dhe për të kursyer burim