Keshilla & Info

Le ta bëjmë rajonin tonë një vend më të gjelbër

“Me përvojën tonë ne mund të japim ide dhe sugjerime të mira në trajtimin e duhur të mbeturinave në mënyrë që ju të kontribuoni në një mjedis më të pastër”