Ndërmarrja aktualisht është e përbërë nga 3 staf të cilët kryejnë detyra administrative dhe financiare, por ajo do të rritet ndjeshëm për të mbuluar të gjithë fushën e aktivitetit në deponi, MRF dhe fabrikën pilot të kompostimit, kur infrastruktura të përfundojë dhe të funksionojë në 2022.


Vlerat e stafit tonë

Qëndrueshmëria është përparësia jonë kryesore. Stafi ynë përmban sjellje etike, profesionalizëm dhe integritet në të gjitha aspektet e punës sonë. Ne e respektojmë njëri-tjetrin, klientët dhe partnerët tanë, pranojmë shumëllojshmërinë dhe jemi shumë të përgjegjshëm ndaj nevojave dhe kërkesave të tyre.

Për të rritur performancën tonë, ne inkurajojmë stafin tonë që të zhvillojnë më tej aftësitë dhe kualifikimet e tyre.


Menaxhimi i MIM Vlorё

  • Arjona Bojaxhiu – Drejtore e MIM Vlorё
  • Mimoza Thanasko – Kontabiliste
  • Virjon Rrapaj – Specialist